Garanti / RMA och leveransanmärkningar

Garanti beviljas för produkter som har levererats av Cenor.
Retur av defekta produkter sker enligt avtal och i enlighet med avsnittet RMA.

RMA
En förutsättning för returen är ett godkänt RMA-nummer som tillhandahålls av Cenor, RMA-numret är giltigt i 14 dagar och omfattar endast i förväg överenskomna produkter.
Efter att ha erhållit ett RMA nummer från din säljare på Cenor alternativt via rma@cenor.se kommer Cenor att skicka en retursedel med e-mail med de godkända artiklarna.
Denna retursedel skall bifogas i den returnerade försändelsen.
Om det finns avvikelser från det överenskomna förbehåller Cenor sig rätten att neka returen vilket kan leda till att returen skickas tillbaka på kundens bekostnad.
Försändelsen måste returneras till den i förväg överenskomna returadressen.

Leveransfel
Reklamation av fel i leveransen måste vara Cenor tillhanda inom sju kalenderdagar från mottagningsdatum.
Om anmärkning inte görs inom 7 kalenderdagar anses leveransen korrekt levererad.

Reklamation av transportskada
Vid mottagande av leverans från Cenor ska följande iakttas:

  • En synlig skada på emballaget, detta ska påpekas till chauffören. På fraktdokumentet/PDA ska det anges att transporten ”mottogs med reservation för skada”.
  • Uppackning måste göras omedelbart efter att skador på emballaget har observerats, i syfte att kontrollera om varan har skador eller inte. Om en skada visas vid uppackning av varor, då måste kunden utan dröjsmål kontakta Cenor.
  • Skadad produkt kan skickas tillbaka till Cenor efter att ha erhållit ett RMA-nummer.

Retur av hela produkter 
Produkter kan endast returneras efter överenskommelse och godkänt RMA nummer.
Produkterna måste vara i oskadat och i säljbart skick. Förpackningarna ska vara intakta och i originalskick, förpackningarna får inte ha prisetiketter och/eller larmetiketter eller märken av dessa. Om detta inte uppfylls förbehåller Cenor sig rätten att neka returen.
Produkter kommer att krediteras till inköpt pris minus 20 % om inte annat är överenskommet.
Produkterna skickas tillbaka till Cenor på kundens egen bekostnad.
Produkter som har utgått eller på väg att utgå från Cenor sortimentet kommer inte att accepteras för retur.

Retur Adress:
Cenor Logistics AB
Skrittvägen 4
567 92 Vaggeryd
Sverige

Konsumentinformation
Vid eventuellt fel på varan skall inköpsstället av varan kontaktas, de ska följa de regler som gäller enligt Konsumentköplagen.